BAŞKANDAN MESAJ

Medikal Estetik Tıp Derneği kurulduğu günden bu yana estetik tıp alanının birleştirici çatı derneği olma amacını adım adım gerçekleştirmektedir.
Bu süre içerisine Estetik Tıp Derneği ile ortaklaşa gerçekleştirmiş olduğumuz bir dünya kongresi, iki ulusal kongre , bir ulusal çalıştay, bir ip çalıştayı, yedi kadavra çalıştayı ve son olarak da medikal estetikte komplikasyon yönetimi sempozyumu sığdırmıştır.

Medikal estetik alanında çalışan tüm hekimlerin sesi olma kaygısıyla, yasal anlamda Sağlık Bakanlığı nezdinde ve mesleki haklarımızın korunması noktasında Yargı önünde alanımızı en iyi şekilde temsil etmiştir.

Önümüzdeki süreçte üyelerimizin hizmetiçi eğitimlerle gelişimini devam ettirme, alanın standartlarını yükseltme, etik kuralların yaygınlaşması, bilimsel ve kanıta dayalı mesleki yaklaşımı geliştirme, bilimsel bir yayın oluşturma gibi hedeflere yönelik çabalarımız artarak büyüyecektir.

Medikal Estetik alanının tanımlanması, bir eğitim programının oluşturulması, alandaki diğer derneklerle işbirliğinin geliştirilmesi ve merdivenaltı uygulamalara karşı bir ortak eylem planının ortaya konulması önümüzdeki ödevlerimiz olacaktır .

Saygılarımla

Dr. İbrahim Devrim Gürsoy
Medikal Estetik Tıp Derneği Başkanı

Duyurular